Cenové nabídky


Při zpracovánání nabídek upřednostňujeme osobní jednání, kdy je třeba ujasnit výběr materiálů, řešení detailů a prostupů, případně zákazníkem očekávaného vzhledu a rozsahu prováděných prací. Tyto informace obvykle nejsou součástí projektové dokumentace. U rekonstrukcí a oprav nabízíme posouzení stavu, zaměření střechy a návrh řešení pro účely zpracování cenové nabídky. Poradíme Vám při výběru krytiny, doporučíme nejvhodnější řešení, seznámíme Vás s nejnovějšími trendy a materiály.

Cenové nabídky zpracujeme zdarma


Vytvoříme nabídky v několika verzích, aby bylo možné porovnat cenovou výhodnost jednotlivých materiálů.