hydroizolační pvc folie

Charakteristika střešního systému z hydroizolační folie:


-fólie jsou určené k pokrývání plochých i šikmých střech
-fólie jsou vhodné jak pro nové objekty, tak i pro sanace starých střech
-fólie jsou určeny pro vytváření hlavní hydroizolační vrstvy nepochůzných, pochůzných, pojížděných a vegetačních střech
-materiál dlouhodobě odolává běžně se vyskytujícímu přirozenému koroznímu namáhání (jedná se zejména o expozici UV záření, tepelné energie, agresivitu běžně se v přírodě vyskytující vody, agresivitu ovzduší, průmyslové exhalace)
-hydroizolační vrstva má velmi nízkou plošnou hmotnost